Osadní výbor Pávova, městské části Jihlavy, ještě není známý. Podle dosavadního předsedy výboru Milana Mlejnka by mělo být nové složení osadního výboru známé do konce ledna, aby se stihlo předložit zastupitelstvu města Jihlavy ke schválení na nejbližším zasedání. To se má konat už v úterý 10. února.

Osadní výbory se totiž obměňují ve stejném cyklu jako zastupitelstva měst a obcí. Po volbách záleží na obyvatelích dané části obce a na tom, kdo má zájem se do práce ve veřejném životě pustit. Lidé si pak zástupce své městské části volí z navržených kandidátů.

Milan Mlejnek byl v čele osadního výboru Pávova osm let a po této době říká dost. Další čtyři roky proto v Pávově převezme žezlo nějaký nováček. „Myslím, že už je čas na změnu. Jednak se za ta léta nenaplnila představa, se kterou jsem do funkce šel, a také už nemám tolik času," vysvětlil své rozhodnutí Mlejnek. Ten se nechce věnovat něčemu jenom napůl, proto se rozhodl, že žezlo předá dalším. Jeho posledním krokem ve funkci je tedy zjistit, kdo by měl zájem v osadním výboru být a kdo by se chtěl stát jeho předsedou. Minimální počet jsou tři lidé v osadním výboru, maximální počet je sedm.

„Protože nemáme prostory, kde bychom se scházeli na schůzích, tak jsem obyvatele Pávova oslovil písemnou formou. Tak uvidíme, kolik lístků se vrátí zpátky a kdo to tu nakonec převezme," dodal Mlejnek s tím, že by rád podklady s nově zvoleným osadním výborem zaslal na magistrát včas, aby o novém předsedovi a členech mohlo rozhodnout už únorové zastupitelstvo.

Tajemník jihlavské radnice František Dohnal uvedl, že je na městských částech, kdy se domluví a jakým způsobem. Město jim nechce do práva utvořit osadní výbor nijak zasahovat. Osm městských částí stihlo dát nový výbor dohromady už v závěru minulého roku, takže zastupitelstvo potvrdilo složení osadních výborů i s předsedy na prosincovém jednání.

Podle tajemníka jsou ale i takové městské části, které mají například osadní výbor společný. To se týká Antonínova Dolu a Červeného Kříže. Dále jsou části, kde osadní výbor nevznikl vůbec. „Osadní výbor nemá například Horní Kosov nebo Staré Hory," doplnil pro úplnost Dohnal. Podle něj některé městské části situaci podcenily a návrh nestihnou do únorového zastupitelstva. Další možnost pak budou mít až v dubnu.

Osadní výbor v čele s předsedou má například právo na udělení slova v zastupitelstvu, pokud o to požádá.