„Dokovací stanice umožňují libovolně kombinovat lineární dávkovače a infuzní pumpy do sestavy a zajišťují společné napájení všech přístrojů,“ uvedla vrchní sestra infekčního oddělení Drahomíra Vrbová.

Infekční JIP je jediná na Vysočině a umožňuje díky speciálním boxům hospitalizaci čtyř pacientů. Vzhledem k tomu, že jsou pacienti často ve špatném zdravotním stavu a napojeni na přístroji, jsou kolem lůžka mnohdy desítky kabelů. A právě nové dokovací stanice slouží k tomu, že kabelů ubude.

„Pacient na JIP má běžně až 6 různých životně důležitých léků nepřetržitě, tedy 6 infuzních pump nebo dávkovačů najednou,“ popsala vrchní sestra infekčního oddělení Drahomíra Vrbová a primář Josef Škárek ji doplnil: „Je to například podpora krevního tlaku, léky proti bolesti, inzulín, léky na nepravidelnou srdeční činnost a další. Dále se monitoruje jeho krevní tlak, puls, dech, množství kyslíku v krvi a ode všech těchto přístrojů vedou kabely, které obtěžují pacienty, překážejí sestrám. Dokovací stanice má jediný napájecí kabel a do ní se dá jednoduše vše napojit.“


Dokovací stanice byla pořízena z daru, který věnovala na oddělení jihlavská firma Bosch Diesel z výtěžku novoročního koncertu. Celkově šlo o částku 47 600 korun.