Ten je určen pro nezaměstnané osoby v kraji, kterým je nad padesát let.

„Tito lidé se často neprávem setkávají s věkovou diskriminací ze strany zaměstnavatelů, a to bez ohledu na jejich reálné pracovní možnosti," sdělila vedoucí projektu MOST 50 Hana Fexová. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. „Projekt si klade za cíl aktivizovat tyto nezaměstnané osoby, zabránit ztrátě motivace pro hledání pracovního uplatnění a prohlubujícímu se pocitu frustrace z dlouhodobé nezaměstnanosti, která může vést k sociálnímu vyloučení," doplnila pro úplnost Fexová.

Podle Fexové je třeba brát zřetel na nepříznivý demografický vývoj, kdy podle výzkumu Masarykovy univerzity má ve věkové skupině 50 až 64 let jen necelých šedesát procent obyvatel práci, a tento poměr se bude snižovat. „Snahou projektu MOST 50 je intervenovat ve prospěch této cílové skupiny prostřednictvím uceleného programu, v jehož rámci klient dostane cílenou podporu přesně podle jeho individuálních potřeb," vysvětlila vedoucí projektu.

Práce pro 15 lidí

Pro účastníky projektu bude vytvořeno deset nových pracovních míst s dobou udržitelnosti minimálně šest měsíců. Minimálně dalších pět osob bude umístěno na jiná volná pracovní místa. Díky projektu tedy získá pracovní uplatnění nejméně patnáct lidí nad padesát let. „Zprostředkování zaměstnání bude důležitou součástí programu. Smyslem je aktivně doprovodit účastníky procesem hledání nového zaměstnání a vznikne pracovní klub k pravidelným skupinovým setkáváním účastníků sloužící ke vzájemné podpoře, sdílení zkušeností a vyhledávání aktuálních nabídek na trhu práce či možností vzdělávání," doplnila pro úplnost Fexová.

Základním prvkem projektu je skupinové a individuální poradenství v dlouhodobém cyklu, které bude doplněno o modul rozvoje schopností pro uplatnění na trhu práce, sloužící k rozvoji takzvaných měkkých dovedností. Mezi ně patří například správná komunikace, kooperace, zvládání náročných životních situací a podobně.

Dále půjde o desetidenní modul počítačových dovedností či cílené rekvalifikace, pro osoby se základním vzděláním nebo pro lidi, jejichž původní profese již nenabízí pracovní uplatnění.