Proti roku 2014 vzrostlo celkové množství svezeného vytříděného odpadu o 646 tun, což reprezentuje růst celkem o šestnáct procent.

Výrazně vzrostlo množství svezeného papíru, konkrétně o osm procent, což dělá rovných 110 tun. Plastů meziročně přibylo 112 tun, což je narůst o a třináct procent, to je opět historicky nejvyšší hodnota svezených plastových obalů. „Nepochybně se v tom odráží větší ochota občanů a podnikatelských subjektů třídit. Dalším důvodem, je také získávání nových zákazníků z řad obcí i podnikatelů," uvedl mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek. Celkových 112 tun plastů odpovídá zhruba 48 plným svozovým autům nebo 
4 800 kusům kontejnerů o obsahu 1 100 litrů.

I ohledně bílého skla Služby opět překonaly rekord. „Množství bílého skla opět přeskočilo sklo směsné. V celkovém součtu jsme svezli 925 tun skla barevného a bílého, což je o 78 tun, tedy devět procent, více," dodal Málek.

V roce 2015 Služby také více svážely bioodpad, takže na kompostárnu pracovníci uložili celkem 1 400 tun bioodpadů, což je růst proti roku 2014 o 346 tun, tedy třiatřicet procent. „Z provozního hlediska je to tak, že papír svážíme jedním vozidlem čtyři dny v týdnu. Barevné a čiré sklo sváží osádka papírového auta jeden den v týdnu, plasty svážíme jedním vozidlem pět dní v týdnu a bioodpady sváží osádka komunálního vozidla dva dny v týdnu," vyjmenoval mluvčí.

Podle něj by měl být rok 2016 ještě úspěšnější, protože bude v Jihlavě zavedený plošný svoz bioodpadu. Vzhledem k množství papíru se může stát, že papír bude nutné svážet už pět dnů v týdnu.
„To se ale ukáže až ve druhé polovině roku. Zdůrazním, že tyto statistiky se týkají všech našich zákazníků, nejen města Jihlavy," uzavřel Martin Málek.