„Publikované příspěvky je možné roztřídit do dvou tematických skupin. První tvoří články, které čerpají z vědeckovýzkumného projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši. Představují laickému publiku výsledky bádání na Telčsku. Ve druhé skupině jsou příspěvky odrážející památkářskou praxi a zprostředkovávající poznatky terénních průzkumů," uvedl ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Pavel Macků.

První část knihy Památky Vysočiny 2017-2018, která je převážně dílem zaměstnanců (NPÚ), představují odborné články. Kromě příspěvků týkajících se působení jezuitů a odkazu mecenášky Františky hraběnky Slavatové zde jsou informace o podzemních chodbách fary ve Ždírci, o domech venkovských řemeslníků z počátku 19. století či o hotelu U Nádraží v Telči a jeho nepříznivém osudu.

Druhou část tradičně tvoří akce obnovy, které mají čtenáři přiblížit architektonicky, historicky či umělecky cenné objekty. Tentokrát je pozornost zaměřena na přestavbu Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě a na obnovy barokních fasád v Jihlavě. Čtenář se také seznámí s celkovou záchranou stropu zámecké kaple v Budišově a s obnovou venkovské fary v obci Křeč, která byla nominována na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro.

Třetí část publikace vyplňují zprávy informující například o projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši. Zajímavým tématem je pro čtenáře projekt Archeologie z nebe. Již druhým rokem se na něm podílí územní odborné pracoviště NPÚ v Telči (dron, letecké snímkování).

Knihu je možné zakoupit v sídle telčského NPÚ v Lannerově domě nebo ji objednat na dobírku na e-mailové adrese ampapova.ilona@npu.cz. Cena je 250 korun.