„Rodinné stříbro budou svými vystoupeními pravidelně obohacovat členové mladého badatelského týmu, jenž se podílí na projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši. Telčskému publiku byl již představen první výstup badatelské práce, a to v podobě přednášky Anny Hamrlové o mobiliáři v kostele Povýšení svatého Kříže v Knínicích, který rovněž spravovali telčští jezuité,“ uvedla Ilona Ampapová, mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) v Telči, který cyklus pořádá.

Posluchači se dozví o výzkumu zaměřeném především na sakrální objekty v Telči a okolí. Příchozí lépe poznají Tovaryšstvo Ježíšovo v Telči, jehož aktivity zůstávaly podle NPÚ doposud odbornou i laickou veřejností spíše opomíjeny.

„Tovaryšstvo Ježíšovo představuje významný a zároveň největší mužský řád římskokatolické církve. Řád s vojenskou organizací a širokým intelektuálním základem byl založen roku 1534 Ignácem z Loyoly. Až do zrušení v roce 1773 se těšil širokému poli působnosti ve vědě, školství i misijní činnosti. K jeho znovuobnovení bylo přistoupeno v roce 1814,“ uvedla Ampapová.

Přednášku povede Anna Hamrlová a Ondřej Hnilica. Oba se podílejí na projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši.
První část přednášky přiblíží v obecné rovině historii příchodu jezuitů do Telče a zejména počátek stavby telčského řádového domu. Druhá část se bude věnovat vzácně dochovanému vybavení koleje, jmenovitě mobiliáři lékárny. Zdobené skříně a několik nádob na uchovávání léčiv, bylin, minerálů a dalších látek užívaných k léčení v 18. století budou prezentovány v kontextu lékárenské praxe a uměleckého řemesla.