„Do publikace je zařazena co nejpestřejší skladba příspěvků, která odráží charakteristickou variabilitu památkového fondu v regionu. Sborník Památky Vysočiny 2013 svojí strukturou plynule navazuje na předcházející vydání a je přehledně rozčleněn do tří samostatných rubrik," řekla ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) v Telči Martina Veselá.

První rubriku představují odborné články nejen z oblasti historie, ale i příbuzných oborů, jako je archeologie, dějiny umění či lidová architektura. Druhou část sborníku tradičně tvoří akce obnovy, které mají čtenáři přiblížit architektonicky, historicky či umělecky cenné objekty, kterým se nedostává patřičné pozornosti a které unikají oku dnešního uspěchaného člověka. Třetí část vyplňují zprávy, informující například o nové interiérové instalaci na zámku v Náměšti nad Oslavou nebo o provozu Edukačního centra v sídle Národního památkového ústavu v Telči.

Cena sborníku je 199 korun. Je možné jej zakoupit osobně v sídle územního odborného pracoviště NPÚ v Telči nebo objednat na dobírku. Kontaktovat můžete Ilonu Ampapovou na 724 663 511 a ampapova.ilona@npu.cz.

ZUZANA MUSILOVÁ