Získat mohou až sedmdesát tisíc korun z dotačního titulu, který letos už osmým rokem vyhlašuje banka ČSOB.

Grant ve stejné výši lze získat i na projekt rozvíjející společenský život v některé z obcí v kraji. Žadatelé o finanční příspěvek už ale nemají moc času. Termín uzávěrky pro přihlášení projektu je stanoven na 4. října.

Za poslední čtyři roky v kraji usilovalo o grant celkem 80 projektů. „Úspěšných nakonec bylo 16 z nich, kterým jsme poskytli dohromady dotaci přesahující 700 tisíc korun," uvedla Kateřina Lejčarová, mluvčí ČSOB.

Jedním z úspěšných žadatelů bylo například občanské sdružení Zelené srdce z Humpolce, které uspělo s projektem Najdi svůj kříž. Na jeho realizaci získalo 13 tisíc korun. „V okolí Humpolce a Pelhřimova je velké množství církevních památek, ale hodně z nich je ukrytých v náletové zeleni a nikdo se o ně nestará," vysvětlil člen sdružení Pavel Koubek.

Společně s ostatními členy spolku chce vzbudit zájem o jejich záchranu také v očích veřejnosti. Proto uspořádali v létě festival Křížek v polích. Sdružení kvůli akci navázalo spojení s chráněnou dílnou Focus v Pelhřimově, jejíž klienti vytvořili keramické plakety. „Plaketu udělujeme jednotlivcům a občanským sdružením jako odměnu za dobré příklady obnovy a péče o drobné památky," vysvětlil závěrem Koubek z humpoleckého občanského sdružení.

Úspěšné žadatele o dotaci z grantových fondů ČSOB oznámí banka v listopadu.