Tento most byl právě pro potřeby tramvajové dopravy postaven, tramvaje tudy jezdily na své jediné lince z dnešního Masarykova náměstí k hlavnímu nádraží od roku 1909 do roku 1947. "Kamenná deska o rozměru 90 x 90 cm je zasazena do dlažby mostu mezi tramvajové kolejnice, které jsou tu od rekonstrukce provedené v roce 2012," přiblížil mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis.

Secesní most U Jánů, který překlenuje řeku Jihlavu, má dvě pole, je 43 metrů dlouhý a 10 metrů široký. Most se začal stavět v roce 1908 a nahradil původní dřevěný most, který nebyl vhodný pro provoz těžkých tramvají. Autorem původního projektu mostu byl profesor Josef Melan, který působil na vysokých školách v Praze a ve Vídni.

Technické řešení bylo ve své době velmi moderní a jednalo se o jeden z prvních železobetonových mostů u nás. Most začal sloužit dopravě v roce 1908. Mezi léty 1909-1947 po něm vedla jediná jihlavská tramvajová linka. Od roku 1948 po něm jezdily trolejbusy, které nahradily jihlavské tramvaje. Automobilové dopravě sloužil most až do roku 1981, kdy byl v jeho sousedství otevřen nový most, který lépe vyhovuje současným dopravním nárokům. "Od té doby sloužil starý most pouze pro pěší a cyklisty, automobilům byl vjezd zakázán. Jeho technický stav se postupně zhoršoval, až v roce 2008 došla situace tak daleko, že byl průchod přes most zakázán. V témže roce byl most prohlášen Ministerstvem kultury ČR kulturní památkou," informoval Tulis.

Po provizorní opravě byl most v průběhu roku 2008 znovu otevřen, ale bylo jasné, že most vyžaduje kompletní rekonstrukci. Té se dočkal v létě roku 2012. V rámci obnovy vozovky, byly do dlažby po celé délce mostu položeny tramvajové žlábkové koleje o rozchodu 1000 mm. Radnice tak symbolicky připomněla, že těmito místy kdysi projížděla tramvaj, což v textové podobě nyní připomíná  i nově umístěná pamětní deska.