„Rozsah restaurátorských prací bude obsahovat například čištění kamene, odstranění druhotných nevhodných doplňků, injektaci mikroprasklin, obnovu spárořezu nebo modelační doplnění destrukcí a chybějících částí,“ přiblížil Ondřej Stránský z odboru správy realit jihlavské radnice.

Povrch kamenů je narušen hlavně působením srážkových vod. „Na některých místech se objevují hloubkové trhliny a kámen se odlamuje, povrch je navíc i zanesený sedimenty a porostlý mikrovegetací,“ dodal Ondřej Stránský.

Radnice za restaurování kkamenů zaplatí přes 81 tisíc korun. Práce byly zahájeny letos v červnu. Hotovo by mělo být do konce října.