V poledne Mše svatá skončila, papež sestoupil z pódia, nasedl do papamobilu a odjel směrem k letadlu.