Důkladnější kontroly jsou důsledkem zhoršené bezpečnostní situace v souvislosti s terorismem. Deníku to potvrdila mluvčí vazební věznice v Brně Dana Křejčířová.

„Mohu potvrdit, že kontroly jsou důkladnější vzhledem ke zhoršení bezpečnostní situace jako takové," vysvětlila mluvčí.

Veřejnost nyní musí počítat s tím, že před vstupem do budovy musí projít důkladnou prohlídkou, jejíž součástí je rentgenová prohlídka oblečení i tašek. Tyto prohlídky byly běžné už před 1. prosincem, ale výraznou změnou je to, že po zavedení důkladnějších kontrol si lidé musejí sundat oděvní svršky a nechat je projít rentgenem včetně opasku z kalhot.

O důkladnějších opatřeních veřejnost informují cedule u bezpečnostních rámů. Pokud se rám rozezní i přes tato opatření, provede justiční stráž kontrolu dotyčného ještě ručním detektorem.

Zpřísnění kontrol potvrdili Deníku sami strážní i soudní úředníci.

„Byl jsem o důkladnějších kontrolách při vstupu do budovy informován velitelem justiční stráže. Vzal jsem to na vědomí a podle mého názoru je to dobře. V době, kdy se kolem nás zpřísňuje ochrana na všech možných úrovních, je ochrana pracovníků soudů určitě namístě," míní předseda Okresního soudu v Jihlavě Vladimír Sova.

Do budovy soudu v Jihlavě se před časem snažil dostat jeden obžalovaný a jeden obhájce, kteří měli u sebe zbraň. Díky kontrole se ale do budovy se zbraní nedostali.

Bzučení rámů

Důkladnější kontroly by neměly způsobit žádné problémy s plynulým odbavením lidí vstupujících do budov soudů. Bezpečnostní rámy už by také neměly tak často bzučet kvůli drobnostem, které lidé zapomněli z oblečení před kontrolou vyndat. Podle samotných členů justiční stráže se dnes bezpečnostní rámy rozezní už jen kvůli kovovým doplňkům na botách. Že by se ale kvůli tomu museli lidé ještě zouvat, nehrozí.

Generální ředitelství vězeňské služby ale na dotaz Deníku odpovědělo, že kontroly na vstupech do justičních objektů se od 1. prosince nijak plošně nezpřísnily.

Kontroly probíhají v sou-ladu se zákonem a příslušníci justiční stráže u vstupů do soudních budov k tomu používají rámový a ruční detektor kovu a RTG zavazadel.

„Justiční stráž kontrolní činnost na vstupech provádí stále stejným způsobem, tedy tak, aby v maximální možné míře eliminovala možnost průniku zbraně nebo jiného nebezpečného předmětu do střeženého objektu," informoval mluvčí generálního ředitelství Robert Blanda. V individuálních případech, kdy rámový nebo ruční detektor signalizuje přítomnost kovového předmětu, je podle mluvčího možné také provést kontrolu svršků pomocí RTG zavazadel nebo požádat vstupující osobu o sejmutí opasku tak, aby mohla být vyloučena možnost, že vstupující osoba pronáší do budovy justice například střelnou zbraň.