Pomoc je určená dětem, jejichž rodiče nejsou schopní z finančních důvodů školní obědy hradit navzdory tomu, že se prodávají za dotovanou cenu. Podle ministerstva školství rodin v tíživé životní situaci přibývá.

Jde hlavně o rodiny samoživitelů či o rodiny, které se ocitly dlouhodobě v nepříznivé finanční situaci 
a velice těsně nesplňují podmínky pro pobírání dávek v hmotné nouzi.

„Dětem v takzvané šedé zóně chudoby musíme pomoci. Školy pro ně – stejně jako pro ostatní děti – musejí být bezpečným místem s férovou příležitostí být úspěšné ve škole i v životě," komentovala pokračování dotačního programu ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Myslí si, že by školní stravování mělo být součástí školní docházky.

V první polovině roku peníze z ministerstva školství pomohly více než 4 500 žákům z 890 škol. „Výsledkem je, že podpoření žáci mají výrazně lepší docházku, zlepšila se jim výkonnost a koncentrace při vyučování, a tím i jejich prospěch. Žáci jsou zdravější, fyzicky aktivnější, lépe se zapojují do kolektivu a mají s ostatními spolužáky více společných prožitků," uvedlo ministerstvo školství.

PŘÍSPĚVKY POSKYTUJE 
I MINISTERSTVO PRÁCE

Pomoc potřebným dětem tehdy zprostředkovával zejména projekt Obědy 
pro děti organizace Women for Women, kterému na tyto účely ministerstvo školství poskytlo 27,6 milionu korun.

Peníze na obědy pro děti z chudých rodin poskytuje také ministerstvo práce. 
V aktuálním školním roce je na to k dispozici dvacet milionů korun. Pomoc je určená dětem od tří do patnácti let z rodin, které minimálně čtvrt roku žijí 
z dávek. Pomoc dostanou děti z mateřských a základních škol z Prahy, Libereckého a jižní Moravy a Vysočiny.

Dotační programy různých resortů není možné kombinovat. Pokud se škola zapojí do jednoho projektu, nemůže už na stravování využít jiné dotace.