„Plocha, kde bude zákaz od 15. července platit, byla vymezena tak, aby její hranice byly v terénu zcela patrné. Navíc u vstupů do parku budou umístěny upozorňující tabulky,“ poznamenal mluvčí města Radovan Daněk.

I nadále platí, že v Jihlavě je na všech veřejných prostranstvích možný pohyb psů pouze na vodítku a s náhubkem. Pro volné pobíhání psů jsou vymezeny pouze lokality pod prádelnou, Kainarova, Keťásek, Skalka, hlavní nádraží, Na Kalvárii a velký i malý Heulos.