„Také zde pracuje velký počet zaměstnanců na dvousměnný provoz. Na místě je posílit jmenované linky i tam, jelikož současný stav jízdního řádu MHD je do těchto míst nedostačující," píše se v petici, pod kterou je za petiční výbor podepsaná Blanka Holá.

Peticí se na svém posledním zasedání zabývali i jihlavští zastupitelé. Náměstkyně primátora pro dopravu Jana Mayerová (ANO) přislíbila, že se pokusí s příslušnými firmami v průmyslové zóně jednat. Jednou z variant by byla i finanční spoluúčast firem na případném prodloužení expresních linek až do jihlavské části Červený Kříž.

Nicméně magistrátní odbor dopravy, který se k petici vyjádřil, uvedl, že základní obslužnost průmyslové zóny Červený Kříž – Střítež obsluhuje autobusová linka číslo 12. „Za posledních 18 měsíců byl zásadním způsobem navýšen počet spojů linky číslo 12, které do této lokality zajíždějí," uvedl Radek Tulis, mluvčí jihlavské radnice.

ČASOVÁ REZERVA

V roce 2015 do této průmyslové zóny zajíždělo sedm párů spojů v pracovní dny a pouze jeden spoj ve dnech pracovního klidu. Od 1. července loňského roku do lokality zajíždí jedenáct a deset spojů linky číslo 12 v pracovní dny a čtyři spoje ve dnech pracovního klidu.

Prodloužení linek 31 a 32 nyní není možné ze dvou důvodů. Jízdní řády jsou přizpůsobené směnám ve firmách Bosch Diesel a Automotive Ligh-ting v průmyslové zóně Pávov. Pokud by autobusy dále pokračovaly směrem do zastávky Jipocar, přijížděly by tam těsně před začátkem směny a těsně po konci směny.

Například v současné době přijíždí linka 31 do zastávky Bosch Diesel ve 13.35 a vzhledem k dopravní situaci je reálný příjezd často až ve 13.40. Pokud by pokračoval dále na území Stříteže, kde právě sídlí firma Jipocar, přijel by sem zhruba ve 13.45, což je pro zaměstnance často již pozdě. Zpátky by musel odjíždět ve 14.05, aby dojel ve 14.15 do zastávky Bosch Diesel.

„Dalším důvodem je přetíženost některých linek na trasách, přičemž jejich prodloužení by tento problém ještě zhoršilo. Nasazení dalších autobusů není momentálně možné z provozních důvodů, a to z nedostatku počtu řidičů a autobusů," dodal Tulis.

To v odpovědi na petici potvrdil také Josef Vilím, ředitel Dopravního podniku města Jihlavy. „Autobusy jsou na linkách 31 a 32 naplno vytížené bez časových rezerv. Požadované rozšíření znamená denně vypravovat o dva autobusy a dva řidiče navíc oproti současnému stavu. V současné době nám do plného stavu chybí asi deset řidičů, zajištění MHD dle platných jízdních řádů je již v této době na hranici kapacity," podotkl šéf dopravního podniku.

ÚPRAVA LINKY ČÍSLO 12

Vilím dodal, že nyní je průmyslová zóna Červený Kříž a Střítež dopravně obsluhovaná autobusovou linkou 12, která některými spoji do této oblasti zajíždí.

„Finanční náklady spojené s odbočením linky 12 hradí firmy Automotive Lighting a Jipocar," dodal Josef Vilím.

Už na začátku roku 2016 bylo provedeno mnoho úprav jízdních řádů spojů, které do uvedené průmyslové zóny zajíždějí. Tyto požadavky na lince 12 vzešly právě z požadavků obou výše zmiňovaných firem.