Není na co čekat, do kostela zatéká a rekonstrukce musí proběhnout co nejdříve. „Střecha věže kostela je v havarijním stavu, musí se vyměnit oplechování a dle pokynů pracovníků památkového ústavu se bude měnit i trámoví a zvonová stolice“ uvedl loucký kněz Miloš Mičánek.

Opravou střechy kostela se ale v Petrovickém kostele končit nebude. „To je první etapa, musíme nejprve odstranit havarijní stav. Potom jsou plánovány již rozsahem menší opravy, které budeme teprve připravovat, ale jsou také potřeba udělat,“ řekl Mičánek. Další kostely spadající pod Římskokatolickou farnost Luka nad Jihlavou nyní aktuálně velké investice nepotřebují. „Momentálně je prioritou oprava kostela v Petrovicích,“ potvrdil Mičánek.

Předpokládá se, že oprava začne letos v květnu a nejpozději v listopadu skončí. Částka rekonstrukce se blíží milionu a čtyři sta tisícům korun. „Náklady ponese zejména farnost Luka nad Jihlavou. Jelikož se jedná o finančně náročnou akci, tak jsme požádali o finanční podporu Kraj Vysočina, který již podpořil předprojektovou dokumentaci. Dále jsme se obrátili na obec Puklice, pod kterou Petrovice spadají. Také máme podanou žádost do havarijního programu oprav památek na Ministerstvo kultury. Věříme, že s pomocí těchto subjektů se nám podaří vše zvládnout“ řekl Mičánek k financování akce.

Téma opravy kostela bude i letos velmi diskutované na Farním dni v Lukách nad Jihlavou, který se uskuteční třetího června. Loni se tam prodávalo unikátní pivo Petrovická jedenáctka s etiketou kostela v Petrovicích, letos se chystají propisky ve speciálním designu.