Předloni na něj upřela pozornost Farnost Luka nad Jihlavou, pod kterou spadá a věci se daly do pohybu. Proběhl stavebně historický průzkum, vypracovala se projektová dokumentace na rekonstrukci střechy a ta loni proběhla.

Nakonec ale jinak, než se očekávalo. „Oprava střechy si vyžádala výměnu konstrukce. To není to, co bychom preferovali, ale stav tomu tak chtěl,“ uvedl Jiří Niesyt z Ateliéru obnovy památkových města a objektů, který se zabývá záchranou a rekonstrukcemi památek.

„Náš původní předpoklad byl, že se vymění jen některé prvky a konstrukce samotná zůstane zachována. Bohužel po sejmutí věže na zem se při detailním průzkumu zjistilo, že konstrukce je z osmdesáti procent napadena trámovkou, což je dřevokazná houba. A co nebylo napadeno trámovkou, to dokonal tesařík,“ vysvětlil Niesyt. Jen několik málo prvků bylo možné použít v nové konstrukci.

Oprava věže, která probíhala co možná nejšetrnější cestou, byla oceněna také veřejností. V celokrajské anketě Zlatá jeřabina získala první místo ve své kategorii. „Výsledek je obrovskou motivací pro další budování, pro rozšíření našeho záměru,“ usmál se Niesyt.

Nebyl využíván, proto je autentický

Kostel v Petrovicích je výjimečný tím, že jde o mimořádně autenticky dochovanou stavební památku, která však musela v minulosti čelit nepřízni osudu. Dokonce ani historické prameny se o něm příliš nezmiňují.

Petrovice jsou dnes již malou osadu, kde žije osm stálých obyvatel, i silnice zde končí. V minulosti tomu ale bylo jinak, jednalo se o významné místní centrum se šlechtickým sídlem a dvorem ležící na důležité spojnici mezi Jihlavou a Lukami nad Jihlavou.

Vznik samotného kostela sahá již do období první poloviny 13. století, v dalších staletích pak prošel několika přestavbami. „Největších úprav se dočkal zejména v průběhu 16. a první poloviny 17. století v rámci třech rozsáhlých fází renesanční přestavby,“ uvedl Jiří Niesyt.

V kostele se nachází cenný soubor kamenných a litinových náhrobků majitelů panství Puklice-Beranov. Lze v něm najít také varhany z roku 1903. Pak ještě byla v kostelu položena nová dlažba a od roku 1910 se dalších úprav kostel více než sto let nedočkal.

A co více, v letech 1946 až 1948 byl ve vedlejších Puklicích postaven nový kostel a ten petrovický tím ztratil svůj význam i využití. „Využíván byl pak pouze hřbitov kolem kostela,“ dodal Niesyt. Na správě hřbitova se dodnes podílejí obce Puklice a Velký Beranov.

Nultá generace 2019.
Nultá generace byla v Jihlavě. Podívejte se

V současné době se v petrovickém kostele připravuje ve spolupráci s Regionálním muzeem Horního Pooslaví zřízení stálé muzejní expozice zaměřené na dějiny a přírodní bohatství Puklic, Beranova a Petrovic. Schodiště na panskou oratoř, kde expozice bude, je ale nejprve třeba obnovit. Rekonstrukce měla proběhnout letos, ale vzhledem k finanční situaci bylo nezbytné práce o rok odložit.

Rekonstrukce na mimořádně historicky cenném kostele bude ale pokračovat. „Veškeré práce budou spíše restaurátorského než nějak razantního zásahu. Kostel se zachoval v autentické podobě bez novodobých zásahů díky tomu, že v druhé půlce dvacátého století nebyl pravidelně využíván pro potřeby farnosti. Představuje tím pádem unikátně dochovanou historickou stavbu,“ prohlásil závěrem Niesyt.