Princip je takový, že vybrané neziskové organizace prezentují projekty, na které chtějí získat podporu. Donátoři si příběhy vyslechnou a posléze se rozhodnou, zda nějaký podpoří a jakým způsobem.

Na pilotní burze dostaly šanci čtyři organizace. Prvním byla Stanice Pavlov, která žádala o peníze na projekt Rekonstrukce ošetřovny na záchranné stanici. Další byla organizace Ječmínek. Představila svůj klub, v němž organizují nejrůznější volnočasové aktivity pro děti, které jsou poznamenány neuspořádanými poměry v rodině.

Ilustrační foto
Řidička nepřežila náraz do stromu

Spolek Pramínek Jihlava prezentoval projekt, ve které chce pořídit nové futrály na skřipky. Při té příležitosti akci okořenili živou hrou na dvě stě let staré skřipky. A posledním, kdo se ukázal, bylo Centrum J. J. Pestalolozziho, které v Jihlavě provozuje Krizové centrum a představilo projekt Pomoc a podpora dětem v ohrožení.

I když burza proběhla poprvé, a tak trochu na zkoušku, našli se donátoři, kteří rovnou projekty podpořili finančně.

Ilustrační foto.
Slunečnice vysází jako podporu nemocným lidem

Martin Paclík z firmy Coody podpořil spolek Pramínek Jihlava 15 tisíci korunami a organizace Ječmínek dostala pozvání na víkend pro děti do jednoho z jeho lanových center. Několika dětem také zaplatí letní tábor. „Sám pocházím z neziskového sektoru. Vím, jaké to je, když hledáte podporu. Rád bych podpořili práci těch, kteří by jinak svou energii mohli věnovat komerčním aktivitám. Moc si vážím těch, kteří pomáhají potřebným,“ uvedl Paclík.

Tomáš Prchal z firmy Tovia podpořil pěti tisíci organizaci Ječmínek a stejnou částkou i Centrum J. J. Pestalolozziho. Oběma organizacím poskytl rozpočet na služby v hodnotě 20 tisíc korun, které mohou od firmy odebrat. Zástupce firmy Potisk Palát nabídla dvěma organizacím, Pramínku Jihlava a Záchranné stanici Pavlov dar v podobě tiskových služeb dle jejich potřeb. Další Burza filantropie v kraji se koná 11. října.