Rozrývání půdy podle slov ochranářů pomáhá řadě rostlin i živočichů.

„Je potřeba, aby mokřad nezarostl a nestal se z něj les," konstatoval Jan Dvořák ze spolku Mokřady – ochrana 
a management pečujícího 
o mokřad.

„Letošní čtvrtý ročník akce přináší dvě zásadní změny. Tradiční podzimní termín se změnil na jarní a akce bude poprvé dvoudenní," řekl hlavní pořadatel Tomáš Kratochvíl.
Na start by se mělo posta
vit přes 70 terénních vozidel 
z Česka i ze zahraničí, organizátoři očekávají podobně jako loni účast více než dvou tisíc diváků.

Lidé se budou moci svézt 
v takzvaném monster trucku a dalších terénních vozech, pro děti se chystají jízdy na dětských čtyřkolkách, na koních i ponících. Ve skutečném bagru si návštěvníci vyzkouší i hloubení tůně pro obojživelníky.

Všechny potřebné informace zájemci najdou na webu. Podle Dvořáka jízda terénních aut mechanicky narušuje povrch země, což udržuje otevřené biotopy. Tvoří se tůně, které vyhovují řadě organismů.

Auta ale v mokřadu nemohou jezdit pořád, pouze časně zjara a na podzim. Na bývalém tankodromu u Rančířo
va našli před několika lety ochránci přírody vzácné drobné korýše listonohy a žábronožky. „Dnes už je to jediná lokalita na Vysočině," podotkl Dvořák.

V sousedním mokřadu, který patří městu, žije řada druhů žab a čolků, roste tam i orchidej vemeník dvoulistý.

Podle Dvořáka spolupracují ochránci s milovníky terénních jízd i na několika dalších místech v Česku, rozhodně však nepodporují nelegální jízdy v přírodě.
„Jednáme s dalšími ochránci, rádi bychom vybudovali síť lokalit po celé České republice, kde by se mohli terén
ní jezdci vyřádit za jasně daných pravidel," uvedl Jan Dvořák.

JAROSLAV BUČEK