Cena za vodné a stočné bude i nadále 94,85 Kč za 1000 litrů. SVAK se spolu s Vodárenskou akciovou společností velmi významně zabývá otázkou zásobování pitnou vodou v regionu.

Hladina ve vodní nádrži Hubenov klesá a již nyní je doplňována z vodní nádrže Nová Říše. Dalším dosavadním zdrojem pitné vody jsou Pístovské rybníky. „Vodohospodáři hledají na Jihlavsku i další zdroje, je jím například řekla Jihlava v Rantířově,“ prozradil tajemník svazu Miloslav Šmíd.