Ačkoliv dal finanční výbor před jednáním zatupitelů doporučující stanovisko, část členů měla výhrady. Strategický plán totiž není finančně krytý. „Politicky nezpochybňujeme, že je třeba tyto věci dělat. Ale trochu nám vadí, že bychom měli investovat 1,3 miliardy a dnes nevíme, kde je máme,“ řekl zastupitel Jiří Pokorný (ANO).

Ekonomický odbor radnice dal dokonce negativní stanovisko, což je však pode náměstka primátorky pro dopravu Petra Laštovičky (ODS) v pořádku. Všechna navrhovaná opatření do roku 2030 ani nemůže být reálné ufinancovat.

Jedná se totiž o strategický plán, ze kterého budou teprve vycházet akční plány. Cílem schvalovaného dokumentu je, aby jednotlivá opatření nešla proti sobě. „Strategický plán by například nikdy nedopustil, abychom podporovali a rozšiřovali MHD a zároveň realizovali taková opatření u základních škol, která by zlehčovala rodičům dovézt děti do školy autem,“ řekl Laštovička.

„Je dobré, že si uvědomujeme, jak velký je dluh na infrastruktuře,“ dodal radní pro dopravu a bývalý primátor Jaroslav Vymazal (ODS). „Plán se bude naplňovat tím, že budeme předkládat akční plány a ty budou realizovat jednotlivé kroky. A to jen tehdy, když na to budeme mít,“ vysvětlil.