Ačkoliv veřejnost vnímá zejména zimní údržbu silnic, tato činnost probíhá celoročně a právě letní údržba je prý dlouhodobě podfinancovaná. To se projevuje ve zhoršování stavu opravované silniční sítě. Příspěvek na tuto činnost by se tak měl navyšovat alespoň o pět procent ročně.

Stávající počet sedmi set sedmi zaměstnanců v průměru by měl zůstat zachován, v zimě přitom bývá vždy pracovníků více. Mzdové náklady ale porostou a v roce 2022 by měly překročit tři sta milionů na rok. Počítá se totiž se zvyšováním základní tarifní složky.

Co se konkrétních akcí týká, desítky milionů by měly během následujících tří let jít do administrativních budov. Je nutné opravit fasády včetně zateplení, rekonstruovat je potřeba i podlahy nebo elektrické rozvody. V řádech milionů bude investováno do budov v Pelhřimově, kde půjde o snížení energetické náročnosti a v Humpolci, tam se změní vnitřní uspořádání.

Celkem na 44 milionů vyjde pořízení nových bagrů a nakladačů, obměna bude probíhat průběžně. Krajští silničáři však budou samozřejmě pořizovat a opravovat i další techniku. Miliony se budou investovat také do zastřešení skládek posypu na jednotlivých cestmistrovstvích.

Jednoznačně nejvíce peněz ale bude potřeba na investiční akce na silniční síti Kraje Vysočina. Ty jsou pro příští tři roky odhadovány na více než miliardu a čtvrt, v průběhu let bude tato částka narůstat.