Připomínky tohoto panovníka se dochovaly také 
v jihlavském okresním archivu.

„Máme tady pár listin, některé jsou na výstavě. 
Jinak se žádné pamětihodnosti v Jihlavě nedochovaly, jenom ty listiny. Podle mě Karel IV. nikdy v Jihlavě nebyl a co jsem se doslechl, tak k Jihlavě nijak zvláštní vztah neměl. Všechny listiny jsou uchovány pouze 
v jihlavském archivu," vyjádřil se archivář Vlastimil Svěrák.

Ani na dalších místech 
v jihlavském okrese Karla IV. s ničím nespojují. Nabízí se však otázka, po kom je 
v Polné pojmenované Karlovo náměstí. Souvislost však s panovníkem nemá. „Polenské Karlovo náměstí skutečně nemá nic společného s Karlem IV., protože původně bylo vybudováno jako židovská tvrz. S panovníkem tedy nemá nic společného," vysvětlila Alena Vyskočilová z Městského muzea v Polné.

Na Jihlavsku jiné Karlovo náměstí není, nejbližší je 
v Pelhřimově. Ani tam však není s vladařem spojitost.
„Pokud vím, tak toto náměstí bylo pojmenováno 
po římském císaři a českém králi Karlovi VI., otci císařovny Marie Terezie. O dedikaci čehokoliv Karlovi IV. na Pelhřimovsku nevím, ale to neznamená, že neexistuje," uvedla Lenka Martínková z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Ačkoliv Karel IV. Jihlavsko nejspíše nikdy nenavštívil, výroční oslavy se tady přesto konají. Od 22. dubna je 
v malém výstavním sále Muzea Vysočiny v Jihlavě připravena výstava s názvem Karel IV. a jeho doba, kterou muzeum připravilo společně s jihlavským okresním archivem. Na páteční večer muzeum společně 
s Horáckým divadlem Jihlava připravuje Slavnostní večer k 700. výročí narození císaře a Krále Karla IV. 
v kostele Povýšení svatého Kříže v Jihlavě.

V sobotu se uskuteční první ze dvou slavnostních čtení v rámci pravidelně pořádaného cyklu Čtení 
na schodech ve foyer Horáckého divadla s názvem Král králů Karel IV. aneb Neobyčejný život. Druhé slavnostní čtení s názvem Po stopách Karla IV. je připraveno na 21. května.

Slavit se bude i na hradě Roštejn, kde si na dny 21. a 22. srpna připravili netradiční kostýmované prohlídky s názvem Čekání na jeho výsost Karla IV.

TOMÁŠ KUCEJ