U základní školy nyní stojí novátorská budova, kterou se podařilo postavit za pouhých jedenáct měsíců. „Kompletní náklady na výstavbu a vybavení tělocvičny byly jedenačtyřicet a půl milionu korun,“ uvedl starosta obce Jindřich Skočdopole. Jelikož na podobné typy staveb nejsou dotace, musela si obec vzít úvěr.

„V Polné více jak dvaatřicet let nebyla žádná tělocvična u školy, a tak žáci přecházeli do tělocvičen v domě dětí a mládeže a městské tělocvičny na Kateřinově,“ dodal spokojně starosta.

Ředitel firmy, která tělocvičnu postavila, daroval školákům dresy, míče a další sportovní náčiní. Tělocvičnu bude provozovat základní škola, v odpoledních hodinách a o víkendech bude pro další zájemce o sportování.

Ilustrační foto
Lidé přinášejí z lesů první houbařské úlovky