„Úpravy spočívají především v tom, že některé nové rozvojové lokality budou převedeny z návrhových ploch do rezerv. Plochy rezerv budou pověřeny územními studiemi a postupně formou změny vráceny jako návrhové plochy zpět do územního plánu,“ upřesnil náměstek primátora pro oblast územního plánování Radek Popelka. Zástupci města od takového postupu očekávají zkvalitnění městské výstavby.

Čtvrté projednání se uskuteční 28. června odpoledne v zasedací místnosti Zastupitelstva města Jihlavy v sídle historické radnice na Masarykově náměstí. „Projednání se bude týkat pouze změn v dokumentaci, které se udělaly od předchozího třetího opakovaného veřejného projednání, to znamená, že není možné vznášet nové požadavky,“ doplnil Popelka.

Kvůli délce vyjednávání o plánu a nemožnosti předložení nových požadavků zastupitelé ihned po schválení územního návrhu začnou přijímat jeho změny vzhledem k aktuální situaci.