„Nemocnice se přizpůsobuje požadavkům Krajské hygienické stanice (KHS) a vývoji epidemiologické situace. V odběrové dny máme i šedesát odběrů. Průměrné číslo se stanovuje těžko, ale dalo by se říct kolem pětatřiceti až čtyřiceti odběrů. V současné době požadavky na odběry zvládáme vlastními kapacitami a neodesíláme pacienty do jiných nemocnic,“ řekl ředitel nemocnice v Pelhřimově Michal Kozár.

Podobně je to i v nemocnici v Třebíči. „Odebíráme denně do padesáti vzorků. Mezi nemocnicemi funguje spolupráce, takže to není o tom, že my jako nemocnice bychom to nezvládali. Máme určené odběrové dny, v pondělí a ve čtvrtek, ostatní dny otevíráme dle epidemiologické situace,“ sdělila manažerka kvality v nemocnici v Třebíči Helena Jašová.

Testovací kapacity zatím zvládají i v nemocnici v Havlíčkově Brodě. „V minulých dnech jsme odebrali v průměru šedesát vzorků za den. V současnosti došlo ke značnému navýšení, zhruba o dvacet až třicet vzorků za odběrový den. Hlavní odběrové dny jsou u nás v pondělí, úterý a pátek. Pokud víme, že je potřeba odebrat vzorky větší skupině lidí, což je teď téměř pravidelně, tak po domluvě s KHS odebíráme i ve čtvrtek,“ uvedla mluvčí nemocnice v Havlíčkově Brodě Petra Černo.

A jak vlastně samotný odběr u pacientů probíhá? „Vzorek je odebrán v centru, které se skládá ze stanu a technické buňka, která představuje zázemí pro personál. Pacient přijede vozidlem do stanu, z auta nevystupuje. Po kontrole všech povinných údajů, je proveden odběr. Tímto způsobem je minimalizována možnost přenosu případné nákazy,“ vysvětlil Kozár.