Zřejmě hlavním tématem byla budova Prioru, která stojí v samém středu náměstí. „Na jedné straně jsou lidé, kteří budovu vnímají jako něco, co by se mělo zbourat. Ale najdou se i hlasy, které říkají, že Prior k Jihlavě patří, že jde o vybavenost a lze ho nějak proměnit a případně udělat atraktivnější,“ vyjádřila se architektka Tereza Kafková, která má v Jihlavě na magistrátu na starosti komplexní přípravu projektu revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě.

Lidé v Jihlavě by do budoucna chtěli centrum více ozelenit a vytvořit například klidová místa. „Hodně lidí mluvilo o možnosti, aby se zde mohli neformálně setkávat. Prostě si něco dát ve stánku a sednout si ke stolečku, kde by si popovídali a pochutnali si,“ dodala Kafková.

Toto veřejné setkání na náměstí je jen jednou z aktivit, které povedou k zadání veřejné architektonické soutěže. Tu chtějí v Jihlavě vypsat ještě během letošního léta. Na veřejné setkání na náměstí naváže už příští týden v úterý 18. dubna diskuse v divadle DIOD od 17 do 20 hodin. „Zde nastolené návrhy probereme více do hloubky a budeme se zabývat i tím, co je prioritami města,“ uvedl architekt Petr Klápště, který na projektu revitalizace náměstí rovněž pracuje. Lidé se potom budou moci vyjádřit ke stavu náměstí také v dotazníku, který dostanou společně s každoročním dotazníkem aktivity Zdravé město.

Závěrem ze setkání nejen s veřejností, ale také s podnikateli a odborníky bude podklad pro zadání veřejné soutěže. V ní se utkají architekti se svými komplexními návrhy toho, jak by to v budoucnu mohlo na náměstí v Jihlavě vypadat. „Návrhy architektů budou řešit komplexně celé náměstí a také vstupy okolních ulic. Hodně problematická je například Znojemská ulice, která do toho bude zařazená také,“ dodal Klápště.