V jejím rámci převzala pětice podnikatelů z rukou náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Pavla Pacala (STAN) šek v hodnotě 30 000 Kč na realizaci svého záměru.

Finanční podporu získaly nejzajímavější inovativní podnikatelské záměry zaslané do prvního ročníku soutěže Začínáme v Kraji Vysočina. Celkem bylo přijato více než dvacet projektů.