Jednotlivé projekty nyní soupeří o finanční podporu veřejnosti. Musí vybrat celkem alespoň 5 000 korun, a to minimálně od pěti různých dárců. Podle výše částky, kterou projekty takto získají, bude rozdělen i finanční příspěvek od ERA, a to podle pravidla: čím více vyberete od veřejnosti, tím vyšší dar získáte.

Projekt, který veřejnost podpoří nejvíce, získá od ERA 50 tisíc korun, druhý v pořadí 40 tisíc korun, třetí 35 tisíc korun a čtvrtý projekt získá 25 tisíc korun. Výběr peněz od veřejnosti skončí 6. ledna 2016. Nyní se už částka pohybuje kolem tři čtvrtě milionu korun.

Z našeho regionu vám nyní představíme dva projekty, o prvních dvou jsme v Deníku psali na konci listopadu.

Se svým projektem přichází obecně prospěšná společnost Domácí hospic Vysočina. Pro svůj záměr by rádi získali prostředky na první rok poskytování domácí hospicové péče v regionu Velkého Meziříčí.

„Naším posláním je pomáhat rodinám, které se rozhodly pečovat o svého blízkého tak, aby mohl strávit poslední chvíle svého života v domácím prostředí obklopen svými nejbližšími," popisují smysl svého konání zakladatelé vysočinského hospicu.

Zkušenosti s jejich pomocí jsou velmi pozitivní. Klienti domácího hospicu se shodují, že by bez této podpory a pomoci mnohdy nedokázali pomoci svým blízkým v jejich posledních chvílích.

Díky tomuto projektu začne v dalším regionu v ČR fungovat služba domácí hospicová péče. V tomto směru totiž zaostáváme za vyspělými evropskými zeměmi.

Svůj projekt přihlásilo také občanské sdružení Centrum Lada z Pacova na Pelhřimovsku. To se snaží o dostavbu trvalého bydlení pro klienty dospělého věku s těžkým mentálním postižením, kteří ztratili jednoho ze svých rodičů nebo je mají již těžce nemocné. Ztráta rodičů je pro tyto lidi beznadějnou situací a vybudování nového domova se známými tvářemi pro ně může být poslední jistotou.

Centrum Lada v Pacově na Pelhřimovsku působí již čtrnáct let. K tomuto projektu říká ředitelka organizace Jana Moravcová: „Kdo jim pomůže když máma s tátou už nemůže. To není jen název našeho projektu, ale vlastně tvrdá realita pro těžce postižené lidi. Proto jsme si vzali jako morální povinnost pomoci jim na této cestě a vybudovat pro ně domeček tady v Pacově." Zatím mají hotovou hrubou stavbu se střechu a nyní potřebují pokračovat dále uvnitř domečku.

Třetí z vysočinských projektů připravil Spolek přátel Zahrádky. Ten se dlouhodobě snaží o opravu, restaurování a vybavení kostela sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou. S pomocí dárců se nyní snaží nadšenci ze Zahrádky získat prostředky na vybudování kdysi zničené elektroinstalace. To by umožnilo gotický kostel lépe využívat.

S posledním vysočinským projektem nazvaným Osobní asistence Jedeme za Vámi, přichází občanské sdružení Život 90 Jihlava. To by rádo získalo automobil, kterým by mohly osobní asistentky vyrážet za klienty v regionu. V současné době Život 90 žádné auto nevlastní a to jeho činnost do značné míry omezuje.

S jednotlivými projekty se díky videomedailonkům mohou zájemci blíže seznámit na www.erapomaharegionum.cz. Tam mohou favorizované programy rovnou i podpořit.