Takový člověk minulý týden zazvonil u jednoho z obyvatel Telče s tím, že mu jde odečítat vodoměr. Požadoval peníze v hotovosti za odběr pitné vody. Dotčený věc nahlásil na místní čistírně odpadních vod.

„Případ jsme oznámili Městskému úřadu v Telči, aby o podvodnících byli včas informováni všichni odběratelé pitné vody Telčska. Údajně k podobné věci došlo i v nedaleké Nové Říši," řekl za VAS Jan Pešek. Zástupci Telče proto na své webové stránky vyvěsili oznámení, jež má před podvodníky varovat. „Rozeslali jsme místním i SMS zprávy," dodal starosta Telče Roman Fabeš.

Pešek poznamenal, že zaměstnanci společnosti pracující v terénu jako odečítači vodoměrů nikdy nevybírají peníze v hotovosti 
a jsou schopni se prokázat průkazem zaměstnance 
s identifikačními údaji, a to především osobním číslem zaměstnance. V případě pochybností si pak lidé mohou podle čísla ověřit totožnost každého zaměstnance 
na zákaznické telefonní lince 567 569 319 či na dispečinku na čísle 567 569 204.

„Tyto případy nejsou ojedinělé. Už v minulosti musela naše společnost řešit výskyt falešných odečítačů, například v roce 2012 na Boskovicku, v roce 2013 na Třebíčsku a na konci roku 2015 na Žďársku," vzpomenul Pešek.

Policie vyzývá, pokud by se lidé s podobnými nekalými praktikami setkali, aby volali na linku 158.

IVANA HOLBZAUEROVÁ