Dobový kronikář situaci zaznamenal takto: „Byla to velká sláva, když 17. 11. 1904 došlo o druhé hodině odpolední k odjezdu prvního vlaku. Za přehojné účasti obyvatelstva a střelby z hmoždířů se hnul vlak s hodnostáři a zvanými hosty kupředu a po bezvadné, rychlé a všech otřesů prosté jízdy stanul po 20 minutách v nádraží Polná-Štoky.“

Lokálka fungovala až do roku 1982, kdy bylo nařízeno, i přes odpor vedení města, ukončit jízdy osobních vlaků. Dojíždějící cestující se přesunuli do autobusů, které nemohly nahradit funkci železnice. V současné době mezi Polnou a Dobronínem žádné vlaky nejezdí, část trati od místní části Dobronín – Cihelna do nádraží v Polné je kvůli špatnému železničnímu svršku ve výluce. „V srpnu jsme navštívili se starostou Polné krajský úřad, abychom prověřili možnosti objednání vlakové dopravy pro Polnou. Neuspěli jsme s tím, že autobusová doprava je pro Polnou je dostatečná. Věříme, že to není konec a že čas železnice opět brzy přijde“, uvedl Zdeněk Beránek ze spolku Polenská lokálka, který se snaží trať již několik let oživit.