I v těsném sousedství kostela stavbaři leccos změní k lepšímu. „Projekt zpřístupnění památky pro veřejnost počítá s rozvojem cestovního ruchu s otevřením prohlídkové trasy chrámem. Žadatelem o dotaci bude římskokatolická farnost v Polné, přesněji polenské děkanství. Město Polná bude partnerem a podílníkem na financování akce,“ přiblížil vedoucí sekretariátu starosty Petr Denk.

Součástí projektu bude výměna střešní krytiny chrámu a celková oprava fasády. Projekt počítá i s opravou zdi kolem chrámu a revitalizací venkovního prostoru včetně zeleně.

„S dokončením akce včetně kolaudace a následného zpřístupnění veřejnosti počítáme předběžně v roce 2014. Budeme-li úspěšní s žádostí o dotaci, práce bychom mohli zahájit příští rok na podzim,“ upřesnil Petr Denk.