„V současné době přijímáme do služebního poměru nové policisty a policistky, kteří mohou být služebně zařazeni v rámci služby pořádkové, dopravní nebo cizinecké policie. Nově přijatí policisté budou působit v rámci útvarů krajského ředitelství, a to na pohotovostním a eskortním oddělení, dálničním oddělení ve Velkém Beranově a na obvodních odděleních, na odboru cizinecké policie nebo dopravních inspektorátech v celém našem kraji. Aktuálně budeme nově přijatými policisty doplňovat početní stavy průřezem celým Krajem Vysočina," uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Ta také dodala, že policie hledá uchazeče, kteří trvale žijí na Vysočině a kteří budou vnímat práci policisty jako své poslání. „Uchazečům nabízíme stabilní finanční ohodnocení, příspěvky na dovolenou, šest týdnů řádné dovolené, odchodné, výslužné a řadu dalších výhod," dodala Čírtková.

Uchazeči musí být starší 18 let a nesmí být členy politických stran či hnutí. Nesmí vykonávat živnost nebo jinou výdělečnou činnost. Zájemci mají doručit své písemné žádosti na Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, a poté budou pozváni na osobní pohovor. Uchazeči pak musí obstát u psychologického vyšetření i při prověrce tělesné zdatnosti.

Policisté budou kvůli náboru ve druhé polovině dubna obcházet i vybrané střední školy v kraji a besedovat se studenty, aby jim představili službu u policie. Informace o výběrovém řízení mohou zájemci najít i na webových stránkách policie.

Na Krajském ředitelství policie Kraje Vysočina je k 1. dubnu letošního roku ve služebním poměru 1 318 policistů a policistek. Z tohoto počtu je celkem 147 žen – policistek. Věkový průměr u policistů činí necelých 39 let.

IVANA HOLZBAUEROVÁ