V Jihlavě se policisté školili od roku 1964, na konci roku 2012 za poměrně dramatických okolností však škola skončila. Tehdy ještě byla pod Ministerstvem vnitra. A jelikož si od roku 2016 policie zajišťuje vzdělávání sama, nebude tomu v Jihlavě jinak.

Ředitel Vzdělávacího zařízení Praha Martin Souček připomněl, že studenti se v Jihlavě účastní nejdelšího dvanáctiměsíčního kurzu. Frekventanti budou nastupovat ve čtyřech termínech ročně. Rok co rok by tak měla Jihlava poskytnout republice 120 policistů. K tomu je však nutné složit závěrečné zkoušky. V případě neúspěchu dostane student opravný termín a u něj už selhat nesmí. „Je to výjimečná situace i díky náboru, první selekce probíhá už při výběru nových policistů,“ připomněl Souček.

V Jihlavě budou studovat zejména budoucí dopravní policisté a to z celé republiky. „Jihlava byla vždy spádově zaměřena na problematiku dopravy,“ potvrdil Souček. Z osobních či sociálních důvodů se může policista vzdělávat i jinde, ale povinný kurz z problematiky dopravy musí absolvovat právě v Jihlavě. Naopak v horácké metropoli mohou studovat budoucí příslušníci pořádkové nebo cizinecké policie. „Základ je pro všechny služby totožný, jen je tam navíc měsíční kurz problematiky dopravy,“ vysvětlil Souček.

Ilustrační snímek.
Speciálně pedagogické centrum si nechává Jihlava

Ředitel dopravní policie Tomáš Lerch pak přiznal,že je nedostatek dopravních policistů a to i přesto, že panuje snaha zatraktivnit tento obor. Probíhá to prostřednictvím různých ukázek pro studenty středních škol a také modernizaci techniky.

„Dopravní policie je specifická a náročná služba. Je nutná znalost právních předpisů, které se neustále mění, policisté musí také ovládat techniku nezbytnou pro dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu,“ uvedl Lerch. V Jihlavě nastoupilo třiadvacet osob, kteří chtějí řady dopravních policistů posílit.

Chybějící chodník podél cesty do školy je v Lukách dlouhodobým tématem.
V Lukách mají plán, jak vybudovat problematický chodník