Polenští radní na konci června odsouhlasili záměr zhotovit sochu spisovatelky Boženy Němcové, která ve městě žila v letech 1840 až 1842. Odhalení sochy je v plánu příští rok, kdy si město připomene 175. výročí příchodu spisovatelky do Polné.

O tom, že by tato slavná osobnost měla mít v Polné sochu nebo větší památník, se mluví už dlouho. Několikrát dokonce proběhly pokusy sochu zrealizovat, ale zatím se to nikdy nepodařilo dotáhnout do konce. Léta strávená v Polné tak nyní připomíná pamětní deska na domě číslo 47 na Husově náměstí, kde spisovatelka jeden rok a osm měsíců bydlela se svou rodinou.

„Tento návrh přišel od místních podnikatelů. Mohl by se využít model sochy, který vznikl už za první republiky. Podle něj by se vytvořila osmdesát pět centimetrů vysoká bronzová socha s podstavcem za zhruba půl milionu korun. Tato varianta je nyní asi nejschůdnější. O tom, jakou bude mít socha nakonec podobu, na kolik vyjde a kde bude stát, se ale ještě bude debatovat," uvedl ve středu polenský místostarosta Jaroslav Sobotka.

Nabízí se tři varianty, kde by mohla být socha Boženy Němcové umístěna. První 
z nich je prostor na Husově náměstí naproti domu s pamětní deskou. Druhou je místo v parčíku na Sezimově náměstí pod chrámem Nanebevzetí Panny Marie a třetí možné umístění je na druhém nádvoří zámku.

„Se všemi těmito místy byl život spisovatelky výrazně spjatý. Na Sezimově náměstí žil spisovatelčin přítel, kupec Antonín Pittner, se kterým udržovala kontakt i po svém odchodu do Prahy. Často docházela i na zámek, kde ráda sama odpočívala na parkánu nad Peklem," uvedl Jan Prchal z Klubu za historickou Polnou.

Prchal také doplnil, že on sám se přiklání k druhé, nebo ke třetí variantě. „Myslím si, že se nakonec zvolí Sezimovo náměstí nebo zámek, protože na domě číslo 47 už připomínka je. Žádné jiné možnosti už nepřicházejí v úvahu. Kde nakonec socha bude, se bude ještě řešit," doplnil Prchal.

Výše zmíněnou plastiku Boženy Němcové, která by mohla sloužit jako vzor pro současnou podobu sochy, vytvořil pravděpodobně mezi lety 1925 až 1940 místní sochař Jan Adolf Vítek. Je vystavena v síni rodáků na hradě. Místní muzejní spolek si ve 30. letech zadal zhotovení sochy podle návrhu Jaroslava Rérycha, ale socha z hlíny se při vyndavání z pece rozbila. Spolek už nový odlitek nenechal vyrobit a v roce 1934 odhalil pamětní desku s plastikou na domě číslo 47.

„Další snahy připomenout slavnou polenskou obyvatelku se objevily také v polovině devadesátých let minulého století. Klub za historickou Polnou měl domluveno zhotovení kamenné sochy s Romanem Podrázským. Nakonec z toho sešlo, protože tento pán onemocněl a zemřel," zmínil Prchal.

Polenští nedávno uctili památku dalšího slavného obyvatele Bohumila Hrabala. 
V březnu mu k výročí nedožitých stých narozenin odhalili pamětní desku na budově bývalého měšťanského pivovaru, kde malý Bohumil strávil část dětství.

ZUZANA MUSILOVÁ