Projekt rekonstrukce centra pamatuje i na to, že pětitisícové město se neobejde bez nových rozvodů vody, kanalizace a všech inženýrských sítí.

Třešničkou na dortu jsou pak zádlažba komunikací, parkové úpravy, zeleň a osazení mobiliáře včetně laviček.

Polenští mají podle starosty Jindřicha Skočdopole právě v ohni jedno velmi žhavé želízko.

„Je to žádost o grant ve výši 45 milionů korun na zpřístupnění kostela Nanebevzetí Panny Marie a na práce s tím související. Projekt pro zdejší římskokatolickou farnost připravilo město,“ v kostce shrnul starosta.

Žadatelem je polenská farnost. Přípravu žádosti v rámci partnerské smlouvy mezi farností a městem zajistila radnice. Z městské pokladny šlo na zaplacení projektu a přípravné práce na 360 tisíc korun.

Starosta Polné věří, že žádost ve velké konkurenci obstojí. V této výzvě bylo do konce listopadu registrováno 48 projektů, žádajících o dotace přesahující 860 milionů korun.

Barokní chrám bude přístupný

„To je více než dvojnásobek částky vyčleněné na tuto výzvu, která počítá s 420 miliony korun,“ zdůraznil starosta.

Podíl města bude v takovém případě pouze 7,5 procenta, zbylých 92,5 procenta zaplatí peníze z fondů Evropské unie.

Podle předběžných informací by o výsledku mělo být rozhodnuto v druhé polovině února či začátkem března.

Zpřístupnění chrámu veřejnosti zahrnuje zřízení prohlídkové trasy, rekonstrukci střechy, novou fasádu, úpravy a stavební změny na ohradní zdi kostela. V neposlední řadě dojde také na venkovní úpravy a osazení zeleně.

„Chrám si opravy venkovní části určitě zasluhuje, protože je to jedna z dominant města. Druhý největší barokní chrám v České republice byl v roce 2008 prohlášen za národní kulturní památku,“ připomněl starosta.

Sezimovo náměstí přímo pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie má novou zádlažbu a terénní úpravy včetně zeleně. Ostatní plochy čekají na dláždění.

„Upřímně mě těší, že přes předchozí kritiku, komentáře a obavy spoluobčanů je teď Sezimovo náměstí mnohem pohlednější než dřív a k tomu má punc starobylosti. Kouzlo místa podtrhují nově opravované fasády domů,“ přiblížil první muž Polné.