Letní prázdniny a příhodné počasí přeje na školách všelijakým opravám a úpravám a jihlavská Vyso- ká škola polytechnická (VŠPJ) není výjimkou. Studenti v novém akademickém roce vstou-pí do školy s novou střechou. Novinek je však více.

„Momentálně škola prochází opravou střechy, která už byla opravdu zapotřebí. Příští rok máme v plánu přístavbu nové auly u stávající budovy v Tyršově ulici. Měla by pojmout víc než tři stovky lidí," říká mluvčí školy Tomáš Obruba.

Součástí přístavkového projektu bude i rekonstrukce severovýchodního bloku, který sousedí s autobusovým nádražím. „Rekonstrukci vnímáme jako dominantní investiční akci pro nejbližší období," podotýká Václav Báča, rektor školy.

Komunitní péče

Pod novou střechou naleznou domov také nové studijní obory. Otevírá se nový magisterský obor Komunitní péče v porodní asistenci v kombinované formě studia, studenti se mohou hlásit i do již dříve oblíbeného bakalářského programu Aplikovaná informatika, nově také v kombinované formě. O oba obory se mohou studenti ucházet do 21. srpna. „Obor Komunitní péče je prvním magisterským studiem na Vysočině," upozorňuje Obruba.

Do posledního srpnového dne se mohou zájemci hlásit také na kurzy arteterapie, který se do Jihlavy stěhuje z katedry psychologie na Pedagogické fakultě brněnské Masarykovy univerzity.

Pro speciální pedagogy a psychology je tento kurz navíc akreditovaný ministerstvem školství, určen je však také zájemcům z řad absolventů středních škol s maturitou, pracovníků v centrech volného času, speciálním pedagogům, sociálním pracovníkům i dalším pomáhájícím profesím a zájemcům.

„Přihlášeno je už třiadvacet lidí, což mě příjemně zaskočilo, počítali jsme s tím, že kurz spustíme, pokud bude zájemců alespoň patnáct," říká garant kurzu Otto Čačka, který se výuce v Brně věnoval přes deset let.

Přesun do Jihlavy kvituje. „V Jihlavě se mi moc líbí, je tu skvělé zázemí, vřelý kolektiv i atmosféra," dodává Čačka.

Závěr srpna bude na VŠPJ patřit nadšencům do IT. V období 24. 28. srpna bude na škole probíhat Letní škola pro zájemce o informatiku určená především středoškolákům, které zajímá vývoj aplikací nebo programování a možnosti tvorby webu.

TEREZIE HORVÁTHOVÁ