Celkem čtyři tisíce jihlavských domácností čeká od března nového roku snížení frekvence vývozů popelnice na směsný komunální odpad. Popeláři k nim tedy nebudou zajíždět jednou týdně, ale jednou za čtrnáct dní.

Jihlavská radnice tak chce přimět domácnosti v rodinných domech, aby více třídily. „ U zástavby rodinných domů bude frekvence vývozu upravená tak, aby rodiny měli k dispozici dva litry odpadu na osobu a den. Taková popelnice rodinám v rodinných domech, které třídí, stačí bez problémů. Je to snaha jak naučit třídit i ty, kteří to nedělají," vyjádřila se vedoucí odboru životního prostředí jihlavského magistrátu Katarína Ruschková.

„Osobně v mé rodině jsme snížili frekvenci vývozu jednou za měsíc. Tříděním se toho dá docílit, vyváželi nám poloprázdné popelnice," popsal svoji vlastní zkušenost primátor Jihlavy Rudolf Chloupek.
Všem domácnostem, kterých se tato změna ohledně frekvence vývozů popelnice dotkne, bude automaticky od roku 2017 snížen poplatek za komunální odpad.

Navíc jihlavská radnice od března nového roku zavede po celém městě sběr bioodpadu, tedy například zbytků zeleniny nebo trávy. I proto by se mělo množství komunálního odpadu snížit.

V minulosti radnice zavedla sběr bioodpadu ve Zborné, Pávově a také na Slunci. Na všech třech místech se sběr bioodpadu osvědčil. „Efekt, který jsme sledovali v lokalitách, kde byl sběr bioodpadu zaveden, byl takový, že se zvýšilo třídění i ostatních komodit. Jihlava je na tom s tříděním velice dobře, vytřídíme kolem 37 procent odpadu. Věřím, že tříděním bioodpadu se budeme blížit padesáti procentům," myslí si jihlavský primátor.

Bioodpad budou Jihlavané házet do velkých hnědých nádob, které budou k dispozici na všech kontejnerových stáních na tříděný odpad ve městě. Stání je dohromady 260. Městu by tak měly klesnout náklady na likvidaci odpadů domácností.

Za tunu nevytříděného odpadu, které město vozí z popelnic na skládku, zaplatí jihlavská radnice šest set korun. Za svoz bioodpadu do kompostárny zaplatí radnice o polovinu méně.

Bioodpad budou od března moci Jihlavané sypat do nádob s obsahem 1 100 litrů. Obyvatelé rodinných domů smějí požádat o menší nádoby s obsahem 240 litrů.