Toto vybavení plánuje se souhlasem Rady Kraje Vysočina 
v nejbližších týdnech zakoupit Nemocnice Jihlava. „Jednotlivá zařízení už jsou natolik opotřebovaná, že by bylo nerentabilní je opravovat, proto je nemocnice zakoupí ze svých prostředků a část uhradí finančními dary," uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Sada pro stereotaktické ozařování na onkologickém oddělení doplní vybavení 
v minulém roce pořízeného lineárního urychlovače. Toto zařízení umožňuje velmi přesné ozáření pacienta vysokou dávkou v krátkém časovém intervalu při současném významném šetření okolních zdravých tkání. Zdravotníci očekávají, že stereotaktická radioterapie, jako kombinace vynikající efektivity a minimální toxicity, se bude nadále rozšiřovat. Navíc náklady nemocnice ve výši téměř 
1,4 milionu korun sníží 800 tisícový dar.

Oddělení onkologie navíc potřebuje obměnit vybavení z roku 2003, očnímu oddělení má vzhledem k rozšíření operativy sloužit nový operační stůl a stávající kapacitu traumatologických 
a ortopedických výkonů rozšíří vrtací minisystém pro oddělení centrálních operačních sálů.

Nemocnice má na rok 2016 mimo jiné v plánu pořízení anesteziologické soupravy na oddělení ARO, přenosného ultrazvuku na dětské oddělení nebo přístroje pro odběr kožních transplantátů s elektrickým pohonem pro chirurgii.