Voda nyní vede zastaralým železobetonovým potrubím. „Kamerovými zkouškami jsme odhalili četné netěsnosti na mnohých místech Jiřínského přivaděče. Tyto netěsnosti mají velký vliv na množství i kvalitu převáděné vody,“ popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák a připomněl, že nádrž v Hubenově měla v obdobích sucha problémy s vydatností.

Situace byla vážná na konci roku 2018, tehdy primátorka Jihlavy Karolína Koubová vyzvala Jihlavany, aby šetřili vodou. „Víme, že největším odběratelem je průmyslová zóna, ale je nutné dodat, že každý z nás může pomoci, aby voda neubývala tak rychlým tempem,“ uvedla.

Poslední roky je situace lepší, lidé si tedy ani nemyslí, že by hrozilo nějaké nebezpečí. „Vody je, myslím, v tuto chvíli dost. Otázkou je, jak to bude, až se postaví nové domy na Handlových Dvorech. Ale to vyřeší voda z Želivky,“ mávl nad situací rukou Petr Dvořák z Jihlavy. Krajské město se totiž přes Štoky napojí na Vodní nádrž Švihov už za pár let.

Požár střechy rodinného domu v Puklicích na Jihlavsku.
V Puklicích hořela střecha rodinného domu, majitele ošetřila záchranka

Co se týká Jiřínského přivaděče, vlastní zahájení prací bude navazovat na nynější jednání s vlastníky pozemků o přístupech. „Jedny z prvních prací budou výkopy u revizních šachet. Pracovat se bude na více místech současně, neboť rekonstrukci provádí sdružení více firem,“ sdělil Deníku ve čtvrtek mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

K jak velkým ztrátám dochází, není jasné, protože stávající přivaděč nemá měřící zařízení, které by vše spočítalo. To přibude až během oprav. „Hlavním cílem rekonstrukce je zabránit zejména znečišťování vody, tedy aby přivaděčem do Maršovského potoka tekla dostatečně kvalitní voda a po cestě nedocházelo ke kontaminaci,“ zdůraznil Chmelař.

Rekonstrukce by měla být šetrná, kopat se bude pouze v místě šachet. „Rekonstrukce se zaměří na opravu revizních šachet, sanaci potrubí v celé délce a instalaci objektu pro měření průtoku. Potrubí bude opatřeno samonosným rukávcem s integrovanými skelnými vlákny. Tento rukávec je již při instalaci nasycen epoxidovou nebo polyesterovou pryskyřicí a vytvrzení probíhá za použití UV lamp,“ hovořil o technických detailech Gargulák.

Plány na úpravu nájezdu na dálnici dle Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Nebezpečný nájezd na dálnici u Jihlavy vyřeší okružní křižovatka. Podívejte se

Opravovaný přivaděč má délku 3 700 metrů a dostává vodu z Jiřínského do Maršovského potoka. „Ten pak napájí přímo vodárenskou nádrž Hubenov, která je nenahraditelným zdrojem pitné vody pro padesátitisícovou Jihlavu,“ vysvětlil Chmelař.

Do vodní nádrže Hubenov teče voda také Jedlovským přivaděčem, ten Povodí Moravy opravilo v roce 2020. „Rekonstrukce přivaděčů představuje další z projektů Povodí Moravy, jejichž cílem je posílení vodních zdrojů, neboť jejich vydatnost v důsledku klimatické změny klesá,“ uzavřel Chmleař.

O PŘIVADĚČI

- Povodí Moravy opraví Jiřínský přivaděč, aby byla pitná voda kvalitnější

- práce začnou v dubnu a mají skončit v říjnu letošního roku

- cena je 45,8 milionu korun