O změně informovaly Služby města Jihlavy (SMJ), které se o odpady ve městě starají.

„Důvodem je snaha zmenšení negativních průvodních jevů při třídění bioodpadů. Jedná se zejména o zápach tlející biomasy. Zároveň provedeme u všech kontejnerů utažení výpustních šroubů tak, aby již nedocházelo k výtoku šťáv pod kontejnery,“ vysvětlil kroky mluvčí SMJ Martin Málek.

Postupně bude vydezinfikováno a zkontrolováno zhruba 260 hnědých kontejnerů na bioodpad. „Prosíme občany a řidiče o shovívavost při krátkodobých dopravních omezeních, protože budeme v ulicích manipulovat s kontejnery,“ dodal Málek.