Na jednotlivých úsecích ve městě Služby města Jihlavy (SMJ) instalují přenosné dopravní značky s podtabulkou čištění města a vyznačením data, kdy pracovníci budou daný prostor čistit. Dopravní značky jsou v ulicích umísťovány nejméně sedm dní předem.

„Respektování dopravního značení jarního úklidu bude kontrolovat Městská policie Jihlava. Nedodržování a porušování dopravního značení bude pokutováno a případně využito služby k odtahu," řekl mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek s tím, že každoročně je řádově odtaženo přes dvě stovky aut, jejichž majitelé nerespektují dopravní značení při úklidu.

S odtahem kvůli čištění má z minulého roku zkušenost Hana Janíčková. „Prostě jsem na to zapomněla, a ráno když jsem vyšla před dům, auto bylo fuč. Prvně jsem nechápala a pak mi to došlo. Pro auto jsem si musela na odstavné parkoviště, nic příjemného, ale za blbost se platí," řekla Janíčková.

Jihlavský magistrát si na letošní rok připravil novinku. Kdy přesně bude blokové čištění v konkrétní ulici probíhat, se Jihlavané mohou dozvědět na webu města www.jihlava.cz. Stačí kliknout do mapy. Celkem Služby města Jihlavy uklidí 172 kilometrů místních komunikací. Území města i s okrajovými částmi je rozděleno do šestnácti úseků. Čištění by mělo trvat zhruba osm týdnů. Do ulici vyrazí vždy skupinky po dvaceti pracovnících SMJ. „Na jarní úklid bude nasazeno třináct kusů techniky. Jedná se o dva velké zametací stroje, jeden chodníkový zametací stroj, dvě kropicí vozidla, čtyři vozidla na odvoz shrabků, jeden vůz na čištění kanalizačních vpustí, dvě vozidla na odvoz uličních smetků a jedno vozidlo na rozvoz přenosných dopravních značek," vyjmenoval Málek.

Čištění v sobotu začne na jihlavském Masarykově náměstí a v přilehlých ulicích. „Centrum se bude uklízet o víkendech z důvodu minimálního zásobování a provozu na komunikacích. Naopak v pracovních dnech se bude uklízet na největších sídlištích Na Kopci, Březinova a Demlova. To kvůli tomu, že je většina obyvatelstva těchto lokalit v práci," odůvodnil mluvčí.

Na ruční čištění SMJ přibraly třicet brigádníků, kteří budou zajišťovat škrábání a dočišťování chodníků i parkovišť. Čištění by mělo skončit v neděli 31. května. „Samozřejmě záleží také na vývoji počasí. Věříme, že nám klimatické podmínky dovolí úklid každý den," řekl Málek.