„První polovina roku je už za námi, bylo by proto dobré nenechávat výměnu dokladů na poslední chvíli a řešit ji," vyjádřila se náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Vildumetzová.

Mezi Jihlavany s končící platností občanského průkazu patří například Helena Číhalová. „Ještě jsem si občanku nedošla vyměnit, ale vím o tom, že mi končí. Teď se mi tam moc nechce, protože si spousta lidí vyřizuje pasy, tak asi počkám po prázdninách, až tam bude klidněji," vyjádřila se Číhalová s tím, že oproti občance jí pas platí ještě deset let. „Na dovolenou tedy můžu vyjet v klidu s pasem, tak mě to zase tolik netrápí, do konce roku vyřídit občanku stihnu," dodala Číhalová.

„Je to právě občanský průkaz, který nahrazuje cestovní doklad při návštěvách zemí Evropské unie a schengenského prostoru. Podle Ministerstva zahraničí jsou od března do seznamu států, do nichž lze překročit hranici s občanským průkazem, zařazena Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonská republika a Srbská republika," řekla Vildumetzová.

O výměnu občanského průkazu lze požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Lidé tak nemusejí žádat pouze v místě trvalého pobytu , ale mohou si doklad prokazující jejich totožnost vyřídit například i tam, kde studují nebo pracují.

Občanku si lze vyměnit pouze osobně. „Během procesu vydání se přímo na místě totiž pořizuje fotografie, která se stane součástí občanského průkazu, a zajišťuje podpis," řekla Vildumetzová.

Nosit s sebou takzvanou průkazovou fotografii tedy už není třeba, pořídí ji přímo pracovník úřadu.

Doporučená lhůta k podání žádosti je třicet až šedesát dnů před koncem platnosti stávajícího občanského průkazu, nejpozději však do patnácti pracovních dnů po dni, ve kterém došlo ke skončení platného občanského průkazu.

Nový doklad se vydává do třiceti dnů ode dne podání žádosti. Pro lidi starší patnácti let je výměna občanky s ohledem na končící platnost zdarma.

Na občanských průkazech a cestovních pasech má jihlavský magistrát otevřeno každé pondělí a středu od sedmi do sedmnácti hodin a ve zbývající pracovní dny od sedmi do čtrnácti hodin.