I přes nejrůznější protesty akce odstartovala. Na místě byl i starosta Řásné Miroslav Tomíšek. Ten naposledy s majitelem rybníka, Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR, řešil jinou technologii opravy hráze, jeho návrh neprošel. „My už se nyní nijak angažovat nebudeme, budeme rádi, když vše proběhne co nejrychleji a co možná nejlépe. Byli jsme přizváni na kontrolní dny,“ vyjádřil se Miroslav Tomíšek.

S čím se začne? V přítokové části rybníka během zimy vzniknou hrázky, které zajistí, aby zdejší cenná rašelinná a mokřadní společenstva co nejméně vysychala během vegetační sezóny. Budou se kácet stromy a připravovat přístupová cesta, pak podle počasí bude na jaře následovat rekonstrukce. Z hráze se stane jedno velké staveniště. Dojde ke zvětšení mocnosti hráze včetně realizace nové paty a k výměně dřevěného výpustního potrubí.


„Starosta Řásné se na nás obrátil s tím, zda by se nedala použít technologie průtlaku. Proběhla schůzka za přítomnosti pana starosty, zástupců AOPK ČR, projektanta i realizační firmy. Technologie průtlaku ovšem není pro tento typ hráze vhodná a znamenala by ještě větší zásah do zdejší přírody. Bude se proto pokračovat podle plánu,“ vysvětlila mluvčí AOPK ČR Karolína Šůlová. Počítá se s tím, že stavba bude dokončena v původním termínu v září 2019.

Z hráze zmizí všechny stromy v té části blíže k vodě, k zemi půjdou i dva stoleté buky u výpusti. „S tím se už nedá nic dělat. Nás nyní nejvíce zajímá, zda bude umožněn dobrý přístup k vodě v celé šíři hráze,“ dodal Tomíšek.

Vše stále sledují i iniciátoři Petice za Pařezák. Vzkazují, že pokud se objeví něco, co nebude v nepořádku, určitě na to opět upozorní.