V těchto dnech se naplno rozjíždí práce v jihlavském lesoparku Malý Heulos. Revitalizace této lokality se ale neobejde bez komplikací. Už nyní je omezen pohyb po silnicích v areálu parku a zhruba od poloviny července do konce roku bude zcela uzavřena ulice Na Stoupách, která slouží jako příjezdová cesta k amfiteátru, kde se koná celá řada kulturních akcí.

Investor s dodavatelskou firmou a pořadateli kulturních akcí se dohodli, že ulice bude kompletně uzavřena až poté, co v Heulosu proběhnou dvě velké akce květnový 24hodinový závod horských kol a červencový Vysočina fest. „Nechceme pořadatelům těchto akcí příliš komplikovat život. Od poloviny července do konce roku ale bude kvůli rozsáhlým stavebním pracím tato ulice neprůjezdná. Ti, kteří poté budou potřebovat jet do prostoru amfiteátru, budou po dohodě využívat průjezd staveništěm či jednu z přilehlých ulic," sdělil v úterý ředitel Agrostavu Václav Saenger s tím, že žádné větší komplikace se jinak nepředpokládají.

V ulici Na Stoupách se v druhé polovině roku budou dělat přeložky inženýrských sítí a nový povrch vozovky. Lidé se tedy budou muset po areálu lesoparku Malý Heulos pohybovat hlavně pěšky. „Lokalita s amfiteátrem je velmi exponovaná. Ti, kteří se tam pohybují, musí počítat s tím, že všechny práce skončí nejspíše až příští rok na jaře," doplnil Saenger.

Demolice šaten

Revitalizace Malého Heulosu byla zahájena v první polovině ledna. Navazuje na akci z roku 2010, kdy se pracovalo na amfiteátru a v jeho bezprostředním okolí. Letos zatím došlo k demolici budovy šaten, která patřila k areálu sportoviště Na Stoupách. Místo ní tam vznikne parkoviště pro osobní auta a autobusy. Aktuálně se řeší také přeložky kanalizace, staví se provizorní komunikace, kácí se některé dřeviny a podobně.

Součástí letošní revitalizace je dále úprava úzké nepřehledné komunikace ve svahu. Vozovka se bude rekonstruovat až po areál letního kina, vzniknou u ní nová podélná parkovací místa a na druhé straně vozovky chodník a veřejné osvětlení. Nové zázemí pro sportovce vyroste přímo u oválu na stadionu. Bude to třípatrová budova s tribunou pro asi 300 sedících diváků, se šatnami pro sportovce, prostor pro časomíru, techniku, občerstvení a sociální zařízení. V sousedství fotbalového hřiště vznikne sektor pro hod kladivem a diskem, který na sportovišti chybí. Na nový sektor naváže nově upravený volný prostor pro různé volnočasové aktivity nebo pro cirkusy, může tam být stanové městečko. Součástí projektu je také nová stezka pro pěší a cyklisty, vedoucí údolím ze sídliště Březinky do centra města. Přes řeku bude přecházet po nové lávce.

„Stávající cyklostezka vedoucí údolím bude protažena po levém břehu řeky Jihlávky. Těsně před fotbalovým hřištěm bude vystavěna lávka a cyklisté a chodci budou převedeni na pravý břeh řeky. Cyklostezka povede okolo haly. Bude napojena na chodník v Okružní ulici, který bude letos přestavěn na cyklostezku a chodník," přiblížil další část revitalizace jihlavský primátor Jaroslav Vymazal (ODS) s tím, že celé údolí řek Jihlávky a Jihlavy o výměře dvou hektarů se tak dočká zásadní proměny.

„Úpravy přinesou lepší podmínky pro sport, kulturu a trávení volného času. Zvýší se bezpečnost na komunikaci od ulice Úvoz do údolí a k areálu letního kina," dodal primátor.

Akce vyjde na 65 milionů korun bez DPH. Město na ni dostalo dotace z ROP Jihovýchod. V první etapě revitalizace Malého Heulosu v roce 2010 byl upraven areál letního kina, vznikla nová malá scéna a dětské hřiště. Město nechalo vybudovat komunikaci, která obchází areál letního kina, takže i v průběhu akcí mohou bez omezení kolem areálu jezdit auta. V území je nová kanalizace a veřejné osvětlení. Jako protipovodňové opatření bylo zrušeno potrubí pro řeku Jihlávku, která opět protéká otevřeným korytem.

ZUZANA MUSILOVÁ