Parta lidí z Nové Říše se s chutí a elánem pustila do práce, která byla přesně tím, čemu se říká běh na dlouhou trať. Jejich úkolem totiž bylo navrátit život naprosto zchátralé křížové cestě, jež vede na nedaleký kopec Spravedlnost.

Terénní úpravy, restaurování všech dochovaných kapliček i litinového kříže na vrcholu nebo vytvoření poutavé naučné stezky. To všechno i mnoho dalšího už se lidem z Novoříšského kulturního spolku podařilo zrealizovat. A několikaletá obnova opomíjené kulturní památky, jež oficiálně nese poetický název Kalvárie znovu ožívá, tak dospěla ke svému konci. V místě v těchto dnech probíhá výstavba tří chybějících kapliček, které se nezachovaly a doplňují zbývající zastavení křížové cesty.

„Na tuto akci jsme čekali dva roky. V současné době je ještě třeba kapličky omítnout, osadit kamenné prvky a dřevěné křížky a upravit jejich okolí. Pak už bude zbývat snad už jen taková ta pomyslná třešnička, a to umístění kopií litinových desek, které ztvárňují výjevy z poslední cesty Ježíše Krista. Co je ale nejdůležitější - je za námi kus práce a záchrana cenné kulturní památky se povedla,“ řekla Magda Pojerová, předsedkyně Novoříšského kulturního spolku.

S obnovou kulturní památky mohli pomoci i lidé, kterým nebyl její osud lhostejný. V letech 2015 a 2016 se například mohli zapojit do veřejné sbírky a adoptovat si svoji kapličku. „Loni se prostřednictvím této sbírky podařilo vybrat přes sto tisíc korun. Ti, kteří přispěli, mohou mít své jméno na kapličkách, které se podařilo zachránit i díky nim,“ doplnila Pojerová. Z křížové cesty se postupem času stala oblíbená turistická atrakce, kam míří nejen místní obyvatelé.

Novoříšská křížová cesta vede podél silnice na Zdeňkov, a poté se stáčí na místní vrch zvaný Spravedlnost, který se nachází severovýchodně od obce. Na tomto kopci byl roku 1863, u příležitosti tisíciletého výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu, postaven žulový kříž. O deset let později vznikla i samotná křížová cesta, skládající se původně ze 13 zděných výklenkových kapliček. Spolu se stávajícím žulovým křížem tvořila typických 14 zastavení, z nichž se do dnešních dob dochovalo 10 kapliček a kříž. Z vrcholu kopce Spravedlnost je krásný výhled do okolí – na Novou Říši s místním klášterem, Javořici s vysílačem a podobně.