Druh je v rámci IUCN Red List kategorizovaný jako kriticky ohrožený a dá se předpokládat, že se během třiceti let dostane na seznam vyhubených druhů. „Zavedení a udržení chovu takového druhu by mělo být pro zoologické zahrady naprosto prioritní, protože je pravděpodobné, že za určitou dobu bude jedinou alternativou pro jeho přežití. Umístěním těchto zvířat do naší zoologické zahrady tak mimo jiné rozšiřuje chovatelskou základnu poskytující azyl takto vzácnému druhu zvířat a v globálním pohledu vlastně zvyšuje šanci na jejich přežití, jakkoli je to tahání záchranné brzdy,“ vysvětlil ředitel Zoo Jihlava Jan Vašák.

Prase visajánské se prokazatelně vyskytuje už pouze na dvou ostrovech, Panay a Negros. Situaci ale ještě navíc komplikuje fakt, že na Negrosu zbývá pouze šest procent původního lesa, na Panay pak méně než čtyři procenta. Ochrana druhu v přírodě je víceméně formální, prasata visajánská jsou pronásledována jako polní škůdci, fatálním problémem pak je jejich křížení se zdivočelými domácími prasaty. Jeden z poddruhů tohoto prasete byl již navíc nenávratně vyhuben.

Tento druh v rámci evropských zoologických zahrad podléhá řízení v záchranném programu, kde umístění jednotlivých zvířat doporučuje pověřený koordinátor. "V rámci doporučení přicestují všechna tři zvířata, kanec a dvě prasnice, z Britských ostrovů. To je sice drobná komplikace, ale jedná o jedince s malým zastoupením v evropské řízené populaci, proto by mělo být posílení jejich chovu v zájmu genetické diverzity celého druhu," sdělil mluvčí zoo Martin Maláč.

Celkové náklady na pořízení expozice byly 575 651 korun, většinu pokryla dotace od Kraje Vysočina.