Jeden z nejvlivnějších myslitelů minulého století bývá oceňován především za svou teorii o vlivu inovací na ekonomickou dynamiku, se kterou neodmyslitelně spojil termín tvořivá destrukce.

Schumpeter vystudoval právo a národohospodářství na vídeňské univerzitě a ve věku pouhých 26 letech byl jmenován docentem politické ekonomie. V roce 1919 se stal na několik měsíců prvním rakouským ministrem financí. Působil ale především jako pedagog na řadě univerzit v Německu, Anglii, Japonsku a nakonec i v USA.

K jeho nejvýznamnějším dílům patří Teorie ekonomického vývoje a kniha Kapitalismus, socialismus a demokracie. V tomto díle Schumpeter představil svůj koncept tvořivé destrukce, při níž tvůrčí podnikatelé neustále narušují rovnováhu trhu novými produkty a službami.

V roce 1933 Schumpeter opustil kvůli obavě z nastupujícího nacismu Evropu. Stal se občanem USA, kde také 8. ledna 1950 zemřel.