Více řekne Jan Roleček z Botanického ústavu AV ČR a Ústavní botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno.

Louky Bílých Karpat patří k druhově nejbohatším na světě. Brněnští vědci zkoumají proč. Hledání odpovědi je zavedlo do malebných krajin ukrajinské a transylvánské lesostepi a taky hluboko do minulosti – na přelom doby ledové a poledové.