„Přednáška přiblíží nelehké období protektorátu Čechy a Morava z pohledu školního prostředí a mimoškolní výchovy mládeže. Přednášet bude Magda Šustová z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze a Jan Špringl z Památníku Terezín. Uskuteční se od 17 hodin v Lannerově domě,“ řekla mluvčí telčského pracoviště Národního památkového ústavu Ilona Ampapová.

Výstava se stejnou tematikou pak bude otevřena v pracovních dnech od 20. listopadu do 14. prosince od 10.00 do 15.00 hodin v prostorách Lannerova domu. „Mám radost, že se nám podařilo v Telči výstavu obohatit nejen o přednášku historiků, ale také o dochované písemnosti, fotografie a další předměty spojené s výukou na školách v první polovině minulého století, jež laskavě věnovali nebo zapůjčili pamětníci a občané Telče. Výstavou bychom chtěli u příležitosti výročí republiky připomenout, jak důležitou roli má pro uchování demokracie výchova a vzdělávání,“ uvedla Naděžda Rezková Přibylová z generálního ředitelství Národního památkového ústavu, která se na přípravě výstavy podílí.

Výstava vznikla jako jeden z výstupů projektu Školákem ve válečných letech, do nějž se od roku 2015 zapojilo patnáct základních a středních škol v České republice. Chce přiblížit mladým generacím projevy totalitního režimu, vést mládež ke kladnému vztahu k demokratickému systému a podílet se na vybudování jejích postojů odmítajících rasismus, xenofobii, nacionalismus, antisemitismus a další formy nesnášenlivosti a intolerance ve společnosti.